Trinitat Veterinària
El teu veterinari de confiança
Les vacunes protegeixen les nostres mascotes davant de malalties potencialment mortals. En cadells s'apliquen a partir de la 6ª a 8ª setmana de vida perquè és el moment en que perden la protecció que de forma natural els passa la mare, si esperem més o no revacunen els adults de forma rutinària correm el perill que es contagiïn. El dia de la vacuna és important que estiguin desparasitats i no tinguin cap signe de malaltia. Les vacunes que amb més freqüència apliquem, creen defenses davant les següents infeccions:                      Gos    Gat               Parvovirosi   Panleucopenia               Brom                                      Herpesvirosi Hepatitis Infecciosa              Calicivirosi Leptospirosi                          Chlamidiosi Tos de les Gosseres             Leucèmia Felina Ràbia                             Segons el tipus de vida que faci la nostra mascota, poden recomanar altres vacunes, com en el cas dels gossos la que hi ha per prevenir la Leishmaniosi o en el gats la PIF. També per a conills tenim vacunes per prevenir la Mixomatosi.